خوش آمدید، مهمان! [ ثبت نام | ورود rss  | twitter  | Facebook

پین سون
یک چارتر
صنعت فیدخوان

آگهی های صنعت (13102)

 

 

قفسه طومار

 • ارسال شده:۳۰ تیر ۱۳۸۹  
 • شركت بهينه سازه صنعت مدرن نيروان به عنوان بزرگترين توليد كننده قفسه هاي فلزي و انواع سيستم هاي بايگاني، با 21 گروه محصول مختلف با تكيه بر دانش و تجربه...


   

   

  راك كفپوشدار سبك

 • ارسال شده:۳۰ تیر ۱۳۸۹  
 • شركت بهينه سازه صنعت مدرن نيروان به عنوان بزرگترين توليد كننده قفسه هاي فلزي و انواع سيستم هاي بايگاني، با 21 گروه محصول مختلف با تكيه بر دانش و تجربه...


   

   

  قفسه فايل كشوئي

 • ارسال شده:۳۰ تیر ۱۳۸۹  
 • شركت بهينه سازه صنعت مدرن نيروان به عنوان بزرگترين توليد كننده قفسه هاي فلزي و انواع سيستم هاي بايگاني، با 21 گروه محصول مختلف با تكيه بر دانش و تجربه...


   

   

  نيم طبقه راك

 • ارسال شده:۳۰ تیر ۱۳۸۹  
 • شركت بهينه سازه صنعت مدرن نيروان به عنوان بزرگترين توليد كننده قفسه هاي فلزي و انواع سيستم هاي بايگاني، با 21 گروه محصول مختلف با تكيه بر دانش و تجربه...


   

   

  قفسه ميكروفيلم

 • ارسال شده:۳۰ تیر ۱۳۸۹  
 • شركت بهينه سازه صنعت مدرن نيروان به عنوان بزرگترين توليد كننده قفسه هاي فلزي و انواع سيستم هاي بايگاني، با 21 گروه محصول مختلف با تكيه بر دانش و تجربه...


   

   

  دفتري و كتابخانه اي

 • ارسال شده:۳۰ تیر ۱۳۸۹  
 • شركت بهينه سازه صنعت مدرن نيروان به عنوان بزرگترين توليد كننده قفسه هاي فلزي و انواع سيستم هاي بايگاني، با 21 گروه محصول مختلف با تكيه بر دانش و تجربه...


   

   

  قفسه سي دي

 • ارسال شده:۳۰ تیر ۱۳۸۹  
 • شركت بهينه سازه صنعت مدرن نيروان به عنوان بزرگترين توليد كننده قفسه هاي فلزي و انواع سيستم هاي بايگاني، با 21 گروه محصول مختلف با تكيه بر دانش و تجربه...


   

   

  نيم طبقه پيش ساخته

 • ارسال شده:۳۰ تیر ۱۳۸۹  
 • شركت بهينه سازه صنعت مدرن نيروان به عنوان بزرگترين توليد كننده قفسه هاي فلزي و انواع سيستم هاي بايگاني، با 21 گروه محصول مختلف با تكيه بر دانش و تجربه...


   

   

  قفسه فيلم ويدئو و نواركاست

 • ارسال شده:۳۰ تیر ۱۳۸۹  
 • شركت بهينه سازه صنعت مدرن نيروان به عنوان بزرگترين توليد كننده قفسه هاي فلزي و انواع سيستم هاي بايگاني، با 21 گروه محصول مختلف با تكيه بر دانش و تجربه...


   

   

  پالت هاي پلاستيكي

 • ارسال شده:۳۰ تیر ۱۳۸۹  
 • شركت بهينه سازه صنعت مدرن نيروان به عنوان بزرگترين توليد كننده قفسه هاي فلزي و انواع سيستم هاي بايگاني، با 21 گروه محصول مختلف با تكيه بر دانش و تجربه...


   

   

  قفسه اسلايد

 • ارسال شده:۳۰ تیر ۱۳۸۹  
 • شركت بهينه سازه صنعت مدرن نيروان به عنوان بزرگترين توليد كننده قفسه هاي فلزي و انواع سيستم هاي بايگاني، با 21 گروه محصول مختلف با تكيه بر دانش و تجربه...


   

   

  پالت فلزي

 • ارسال شده:۳۰ تیر ۱۳۸۹  
 • شركت بهينه سازه صنعت مدرن نيروان به عنوان بزرگترين توليد كننده قفسه هاي فلزي و انواع سيستم هاي بايگاني، با 21 گروه محصول مختلف با تكيه بر دانش و تجربه...


   

   

  قفسه تابلو نقاشي

 • ارسال شده:۳۰ تیر ۱۳۸۹  
 • شركت بهينه سازه صنعت مدرن نيروان به عنوان بزرگترين توليد كننده قفسه هاي فلزي و انواع سيستم هاي بايگاني، با 21 گروه محصول مختلف با تكيه بر دانش و تجربه...


   

   

  قفسه ريلي بايگاني متحرك(كمد ريلي)(رو ريل

 • ارسال شده:۳۰ تیر ۱۳۸۹  
 • شركت بهينه سازه صنعت مدرن نيروان به عنوان بزرگترين توليد كننده قفسه هاي فلزي و انواع سيستم هاي بايگاني، با 21 گروه محصول مختلف با تكيه بر دانش و تجربه...


   

   

  قفسه بندي متحرك الكترونيكي

 • ارسال شده:۳۰ تیر ۱۳۸۹  
 • شركت بهينه سازه صنعت مدرن نيروان به عنوان بزرگترين توليد كننده قفسه هاي فلزي و انواع سيستم هاي بايگاني، با 21 گروه محصول مختلف با تكيه بر دانش و تجربه...


   

   

  سيستم بايگاني نقشه

 • ارسال شده:۳۰ تیر ۱۳۸۹  
 • شركت بهينه سازه صنعت مدرن نيروان به عنوان بزرگترين توليد كننده قفسه هاي فلزي و انواع سيستم هاي بايگاني، با 21 گروه محصول مختلف با تكيه بر دانش و تجربه...


   

   

  كمد لباس

 • ارسال شده:۳۰ تیر ۱۳۸۹  
 • شركت بهينه سازه صنعت مدرن نيروان به عنوان بزرگترين توليد كننده قفسه هاي فلزي و انواع سيستم هاي بايگاني، با 21 گروه محصول مختلف با تكيه بر دانش و تجربه...


   

   

  ديسپلي

 • ارسال شده:۳۰ تیر ۱۳۸۹  
 • شركت بهينه سازه صنعت مدرن نيروان به عنوان بزرگترين توليد كننده قفسه هاي فلزي و انواع سيستم هاي بايگاني، با 21 گروه محصول مختلف با تكيه بر دانش و تجربه...


   

   

  قبول سفارشي فروش قطعات الكترونيك SMD,IC

 • ارسال شده:۲۸ تیر ۱۳۸۹  
 • بازرگاني گل الكترونيك قبول سفارشي فروش قطعات الكترونيك ICSMD,SMDمركز فروش فريت واينداكتوردرطرح هاي مختلف قبول سفارشات كليه قطعات الكترونيك بصورت حمل...


   

   270000تومان

  دما سنج و رطوبت سنج ديجيتالي مخصوص سالن

 • ارسال شده:۲۷ تیر ۱۳۸۹  
 • اين دستگاه داراي سنسوري بسيار حساس و دقيق ميباشد. كاملا براي استفاده در گلخانه هاي صنعتي و نيمه صنعتي، سالنهاي توليد قارچ، سردخانه ها، منازل ، فروشگاه...